TextFragmentCollection

TextFragmentCollection class

Representerar en textfragmentsamling

public sealed class TextFragmentCollection : ICollection<TextFragment>

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Får antaletTextFragment objektelement som faktiskt finns i samlingen.
IsReadOnly { get; } Får ett värde som indikerar om samlingen är skrivskyddad
IsSynchronized { get; } Får ett värde som indikerar om åtkomst till samlingen är synkroniserad (trådsäker).
Item { get; } Hämtar textfragmentelementet vid angivet index.
SyncRoot { get; } Hämtar ett objekt som kan användas för att synkronisera åtkomst till samlingen.

Metoder

namn Beskrivning
Add(TextFragment) Lägger till textfragmentelementet vid det angivna indexet.
Clear() Rensar alla objekt från samlingen.
Contains(TextFragment) Bestämmer om samlingen innehåller ett specifikt värde.
CopyTo(TextFragment[], int) Kopierar hela samlingen till en kompatibel endimensionell array, med början vid det angivna indexet för målarrayen
GetEnumerator() Returnerar en uppräkning för hela samlingen.
Remove(TextFragment) Tar bort angivet objekt från samlingen.

Se även