TextRenderingMode

TextRenderingMode enumeration

Textåtergivningsläget, Tmode, avgör om visning av text ska göra att glyfkonturer sträckas, fylls, används som en urklippsgräns eller någon kombination av de tre.

public enum TextRenderingMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
FillText 0 Fyll text.
StrokeText 1 Linjetext.
FillThenStrokeText 2 Fyll och stryk sedan text.
Invisible 3 Varken fyllnings- eller linjetext (osynlig).
FillTextAndAddPathToClipping 4 Fyll i text och lägg till sökväg för klippning (se 9.3.6, “Textåtergivningsläge,”).
StrokeTextAndAddPathToClipping 5 Stryk text och lägg till sökväg för klippning.
FillThenStrokeTextAndAddPathToClipping 6 Fyll, stryk sedan text och lägg till sökväg för urklippning.
AddPathToClipping 7 Lägg till text i sökvägen för klippning.

Se även