TextReplaceOptions.ReplaceAdjustment

TextReplaceOptions.ReplaceAdjustment enumeration

Bestämmer åtgärden som kommer att göras efter att textfragmentet ersätts till kortare. Ingen - ingen åtgärd, ersatt text kan överlappa resten av raden; AdjustSpaceWidth - försöker justera mellanslag mellan ord för att behålla radlängden; WholeWordsDela ord - trials mellan styckerader för att behålla styckets högra fält; ShiftRestOfLine - skiftar resten av raden enligt ändrad textlängd, längden på raden kan ändras; Standardvärdet är ShiftRestOfLine.

[Flags]
public enum ReplaceAdjustment

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Ingen åtgärd, ersatt text kan överlappa resten av raden
AdjustSpaceWidth 1 Försöker justera mellanslag mellan ord för att behålla radlängd
WholeWordsHyphenation 2 Försöker fördela ord mellan styckerader för att behålla styckets högra fält
ShiftRestOfLine 4 (Standard) Förskjuter resten av raden enligt ändrad textlängd, radens längd kan ändras

Se även