TextReplaceOptions.Scope

TextReplaceOptions.Scope enumeration

Omfattning där ersätt textoperation tillämpas REPLACE_FIRST som standard Detta föråldrade alternativ behölls för kompatibilitet. Det påverkar PdfContentEditor och har ingen effekt på TextFragmentAbsorber.

public enum Scope

Värderingar

namn Värde Beskrivning
REPLACE_FIRST 0 Ersätt endast första förekomsten av texten på var och en av de berörda sidorna
REPLACE_ALL 1 Ersätt alla textförekomster på alla berörda sidor

Se även