TextSegmentCollection

TextSegmentCollection class

Representerar en textsegmentsamling

public sealed class TextSegmentCollection : ICollection<TextSegment>

Egenskaper

namn Beskrivning
Count { get; } Får antaletTextSegment objektelement som faktiskt finns i samlingen.
IsReadOnly { get; } Får ett värde som indikerar om samlingen är skrivskyddad
IsSynchronized { get; } Får ett värde som indikerar om åtkomst till samlingen är synkroniserad (trådsäker).
Item { get; } Hämtar textsegmentelementet vid angivet index.
SyncRoot { get; } Hämtar ett objekt som kan användas för att synkronisera åtkomst till samlingen.

Metoder

namn Beskrivning
Add(TextSegment) Lägger till textsegmentelementet vid det angivna indexet.
Clear() Rensar alla objekt från samlingen.
Contains(TextSegment) Bestämmer om samlingen innehåller ett specifikt värde.
CopyTo(TextSegment[], int) Kopierar hela samlingen till en kompatibel endimensionell array, med början vid det angivna indexet för målarrayen
GetEnumerator() Returnerar en uppräkning för hela samlingen.
Remove(TextSegment) Tar bort angivet objekt från samlingen.

Se även