CopyTo

TextSegmentCollection.CopyTo method

Kopierar hela samlingen till en kompatibel endimensionell array, med början vid det angivna indexet för målarrayen

public void CopyTo(TextSegment[] array, int index)
Parameter Typ Beskrivning
array TextSegment[] Array av objekt som kommer att kopieras.
index Int32 Startindex från vilket kopieringen kommer att startas.

Se även