GetEnumerator

TextSegmentCollection.GetEnumerator method

Returnerar en uppräkning för hela samlingen.

public IEnumerator<TextSegment> GetEnumerator()

Returvärde

Uppräkningsobjekt.

Se även