IsSynchronized

TextSegmentCollection.IsSynchronized property

Får ett värde som indikerar om åtkomst till samlingen är synkroniserad (trådsäker).

public bool IsSynchronized { get; }

Se även