Remove

TextSegmentCollection.Remove method

Tar bort angivet objekt från samlingen.

public bool Remove(TextSegment item)
Parameter Typ Beskrivning
item TextSegment Objektet som ska raderas

Returvärde

sant om objektet togs bort från samlingen; annars falskt.

Se även