SyncRoot

TextSegmentCollection.SyncRoot property

Hämtar ett objekt som kan användas för att synkronisera åtkomst till samlingen.

public object SyncRoot { get; }

Se även