Aspose.Pdf.XfaConverter

Den Aspose.Pdf.XfaConverter namnområdet tillhandahåller klasser som gör det möjligt att konvertera XFA.

Klasser

Klass Beskrivning
XfaParserOptions klass för att hantera relaterad datainkapsling