XfaParserOptions

XfaParserOptions class

klass för att hantera relaterad datainkapsling

public class XfaParserOptions

Konstruktörer

namn Beskrivning
XfaParserOptions(SizeF) Initierar en ny instans avXfaParserOptions class.

Egenskaper

namn Beskrivning
BasePath { get; set; } Hämtar eller ställer in basvägen.
EmulateRequierdGroups { get; set; } Om den här egenskapen är sann kommer ytterligare röda rektanglar att ritas för obligatoriska Xfa “uteslutna grupper” Den här egenskapen introducerades eftersom frånvaron av analoger till uteslutna grupper under konvertering Xfa-representation av formulär till standard. Den är falsk som standard._x000
PageSize { get; set; } Hämtar eller ställer in storleken på sidan.
Signed { get; set; } Om den här egenskapen är true kommer dokumentet att konverteras med hjälp av xfa-formulärström (om det finns). Om det är falskt ignoreras xfa-formulärströmmen. Den här egenskapen introducerades eftersom det inte är klart hur man beräknar checksumman som används för att kontrollera signaturen.
UriResolver { get; set; } Hämtar eller ställer in URI-upplösaren.

Se även