Clone

BaseParagraph.Clone method

Klonar denna instans. Virtuell metod. Returnera alltid null.

public virtual object Clone()

Returvärde

Null.

Se även