IsFirstParagraphInColumn

BaseParagraph.IsFirstParagraphInColumn property

Hämtar eller ställer in ett boolvärde som indikerar om detta stycke kommer att finnas i nästa kolumn. Standard är falskt.(för pdf-generering)

public bool IsFirstParagraphInColumn { get; set; }

Se även