IsInLineParagraph

BaseParagraph.IsInLineParagraph property

Hämtar eller ställer in ett stycke inline. Standard är falskt.(för pdf-generering)

public bool IsInLineParagraph { get; set; }

Se även