IsInNewPage

BaseParagraph.IsInNewPage property

Hämtar eller ställer in ett boolvärde som tvingar fram detta stycke vid ny sida. Standard är falskt.(för pdf-generering)

public bool IsInNewPage { get; set; }

Se även