IsKeptWithNext

BaseParagraph.IsKeptWithNext property

Hämtar eller ställer in ett boolvärde som indikerar om det aktuella stycket finns kvar på samma sida tillsammans med nästa stycke. Standard är falskt.(för pdf-generering)

public bool IsKeptWithNext { get; set; }

Se även