Margin

BaseParagraph.Margin property

Hämtar eller ställer in en yttre marginal för stycke (för pdf-generering)

public MarginInfo Margin { get; set; }

Se även