VerticalAlignment

BaseParagraph.VerticalAlignment property

Hämtar eller ställer in en vertikal justering av stycket

public virtual VerticalAlignment VerticalAlignment { get; set; }

Se även