ZIndex

BaseParagraph.ZIndex property

Hämtar eller ställer in ett int-värde som anger Z-ordningen för grafen. En graf med större ZIndex kommer att placeras över grafen med mindre ZIndex. ZIndex kan vara negativt. Graf med negativ ZIndex kommer att placeras bakom texten på sidan.

public int ZIndex { get; set; }

Se även