BorderCornerStyle

BorderCornerStyle enumeration

Räknar upp ramhörnstilar för kant.

public enum BorderCornerStyle

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Ingen kantstil.
Round 1 Rund kantstil.

Se även