Direction

Direction enumeration

Textriktning.

public enum Direction

Värderingar

namn Värde Beskrivning
L2R 0 Vänster till höger riktning.
R2L 1 Höger till vänster riktning.

Se även