Operator

Operator class

Abstrakt klass som representerar operator.

public abstract class Operator

Egenskaper

namn Beskrivning
Index { get; set; } Operatörsindex i sidoperatorlistan.

Metoder

namn Beskrivning
abstract Accept(IOperatorSelector) Accepterar besökare IOperatorSelector som ger operatörer bearbetning.
override ToString() Returnerar text från operatorn och dess parametrar.
static IsTextShowOperator(Operator) Bestämmer om operatören är operatör som ansvarar för textutmatning (Tj, TJ, etc)

Se även