Accept

Operator.Accept method

Accepterar besökare IOperatorSelector som ger operatörer bearbetning.

public abstract void Accept(IOperatorSelector visitor)
Parameter Typ Beskrivning
visitor IOperatorSelector Besöksobjekt

Se även