ToString

Operator.ToString method

Returnerar text från operatorn och dess parametrar.

public override string ToString()

Returvärde

Operatörstext

Se även