.NET için Aspose.PDF

Ad alanları

ad alanıTanım
Aspose
Aspose.Foundation.UriResolver
Aspose.Foundation.UriResolver.RequestResponses
Aspose.PdfAspose.Pdf Aspose.Pdf kütüphanesinin ya doğrudan içinde bulunan tüm sınıfları için bir kök isim alanıdır. Belgeveya birkaç alt ad alanı aracılığıyla dolaylı olarak.
Aspose.Pdf.AnnotationsAspose.Pdf.Açıklamalarad alanı, geleneksel olarak etkileşimli sağlama olarak adlandırılan, belgesinin çeşitli eylem türleri, hedefleri ve diğer özellikleri ile çalışmak için sınıflar sağlar, kullanıcının onunla iletişim kurabileceği anlamına gelir.
Aspose.Pdf.DevicesAspose.Pdf.Cihazlarad alanı, belgeyi resim(ler) veya düz metin olarak temsil etmek için kullanılan sınıfları sağlar. Böylece belge metinsel veya çeşitli grafik aygıtlara gönderilebilir, bu da onu metinsel veya grafik temsilini elde etmek istediğimiz anlamına gelir.
Aspose.Pdf.DrawingAspose.Pdf.Çizim ad alanı yay, çizgi, daire vb. grafik temel öğelerini tanımlayan sınıflar sağlar. Yeni belgeler oluşturmak için karşılık gelen nesneler kullanılabilir.
Aspose.Pdf.FacadesAspose.Pdf.Cephelernamespace, aspose.Pdf.Kit’ten gelen sınıfları sağlar. Bu sınıflar, birleştirme, damgalama, imzalama, açıklama ekleme vb. gibi document gerçekleştirme işlemlerini manipüle etmek için kullanılır, ancak bir belgenin iç yapısına erişim olmadan yüksek düzeyde.
Aspose.Pdf.FormsAspose.Pdf.Formsad alanı, formları (standart, statik, dinamik) ve metin kutusu, liste kutusu, radyo düğmesi vb. gibi çeşitli alan türlerini tanımlayan sınıflara sahiptir.
Aspose.Pdf.GroupProcessorbu Aspose.Pdf.GroupProcessor ad alanı, metin ve yazı tiplerini çalıştırmak için kullanılan sınıfları sağlar.
Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creatorsbu Aspose.Pdf.GroupProcessor.Creators ad alanı, GroupProcessor sınıflarının örneklerini oluşturmak için kullanılan sınıfları sağlar.
Aspose.Pdf.LogicalStructureAspose.Pdf.Tagged.LogicalStructure PDF Mantıksal Yapı sınıfları için bir ad alanıdır.
Aspose.Pdf.OperatorsAspose.Pdf.Operatörler Operatör uygulamaları için bir ad alanıdır. Bu sınıflar, PDF sayfa içeriklerinde kullanılan operatörleri açıklar.
Aspose.Pdf.OptimizationAspose.Pdf.Optimizasyon belge optimizasyon sürecini yönetmek için sınıflar için bir ad alanıdır.
Aspose.Pdf.PdfAOptionClassesAspose.PdfAOptionClasses PDF/A dönüştürme seçenekleri için bir ad alanıdır.
Aspose.Pdf.SanitizationAspose.Pdf.Temizlik temizleme işlemleri için bir ad alanıdır.
Aspose.Pdf.StructureAspose.Pdf.Structure ad alanı, belgenin bölümler ve bölümler halinde düzenlenmesini veya şekiller, tablolar ve dipnotlar gibi özel öğelerin tanımlanmasını sunan bir belgenin mantıksal yapısıyla çalışmaya yardımcı olan sınıflar sağlar.
Aspose.Pdf.TaggedAspose.Pdf.Tagged Etiketli PDF belgelerinin desteklenmesi için sınıflar için bir ad alanıdır.
Aspose.Pdf.TextAspose.Pdf.Textad alanı, metin ayıklamaya, metin eklemeye, bir belgenin mevcut metnini işlemeye izin veren sınıflar sağlar. Ayrıca bir belgenin yazı tiplerinin çıkarılmasına, değiştirilmesine ve değiştirilmesine izin veren sınıfları da içerir.
Aspose.Pdf.XfaConverterAspose.Pdf.XfaDönüştürücü ad alanı, XFA. dönüştürmeye izin veren sınıflar sağlar