ActiveState

Annotation.ActiveState property

Geçerli ek açıklama görünüm durumunu alır veya ayarlar.

public virtual string ActiveState { get; set; }

Ayrıca bakınız