Appearance

Annotation.Appearance property

Açıklamanın görünüm sözlüğünü alır.

public AppearanceDictionary Appearance { get; }

Ayrıca bakınız