Color

Annotation.Color property

Açıklama rengini alır veya ayarlar.

public Color Color { get; set; }

Ayrıca bakınız