Height

Annotation.Height property

Açıklamanın yüksekliğini alır veya ayarlar.

public virtual double Height { get; set; }

Ayrıca bakınız