Name

Annotation.Name property

Sayfadaki ek açıklama adını alır veya ayarlar.

public string Name { get; set; }

Ayrıca bakınız