Width

Annotation.Width property

Açıklamanın genişliğini alır veya ayarlar.

public virtual double Width { get; set; }

Ayrıca bakınız