Delete

Delete(int)

Ek açıklamayı dizine göre koleksiyondan siler.

public void Delete(int index)
ParametreTipTanım
indexInt32Silinecek ek açıklama dizini.

Ayrıca bakınız


Delete()

Koleksiyondaki tüm açıklamaları siler.

public void Delete()

Ayrıca bakınız


Delete(Annotation)

Belirtilen açıklamayı koleksiyondan siler.

public void Delete(Annotation annotation)
ParametreTipTanım
annotationAnnotationSilinecek açıklama.

Ayrıca bakınız