BorderEffect

BorderEffect enumeration

Açıklamaların kenarlarına uygulanması gereken efekti açıklar.

public enum BorderEffect

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Etkisi yok.
Cloudy 1 Kenarlık “bulutlu” görünecek.

Ayrıca bakınız