BorderStyle

BorderStyle enumeration

Açıklama kenarlığının stilini açıklar.

public enum BorderStyle

değerler

İsim Değer Tanım
Solid 0 Düz kenarlık.
Dashed 1 Kesikli kenarlık.
Beveled 2 Eğimli kenarlık.
Inset 3 Kenarlık girin.
Underline 4 Altı çizili kenarlık.

Ayrıca bakınız