CapStyle

CapStyle enumeration

Mürekkep açıklama satırının satır sonu stili.

public enum CapStyle

değerler

İsim Değer Tanım
Rectangular 1 Son dikdörtgendir.
Rounded 2 Son yuvarlanır.

Ayrıca bakınız