CaptionPosition

CaptionPosition enumeration

Açıklamanın resim yazısı konumlandırmasının numaralandırılması.

public enum CaptionPosition

değerler

İsim Değer Tanım
Inline 0 Başlık satırın içinde ortalanır (varsayılan değer).
Top 1 Başlık satırın en üstünde olacak.

Ayrıca bakınız