CaptionPosition

CaptionPosition enumeration

Açıklamanın resim yazısı konumlandırmasının numaralandırılması.

public enum CaptionPosition

değerler

İsimDeğerTanım
Inline0Başlık satırın içinde ortalanır (varsayılan değer).
Top1Başlık satırın en üstünde olacak.

Ayrıca bakınız