CaretSymbol

CaretSymbol enumeration

Şapka ile ilişkilendirilecek bir sembol.

public enum CaretSymbol

değerler

İsim Değer Tanım
None 0 Şapka ile hiçbir sembol ilişkilendirilmemelidir.
Paragraph 1 Yeni bir paragraf sembolü (�), şapka ile ilişkilendirilmelidir.

Ayrıca bakınız