CaretSymbol

CaretSymbol enumeration

Şapka ile ilişkilendirilecek bir sembol.

public enum CaretSymbol

değerler

İsimDeğerTanım
None0Şapka ile hiçbir sembol ilişkilendirilmemelidir.
Paragraph1Yeni bir paragraf sembolü (�), şapka ile ilişkilendirilmelidir.

Ayrıca bakınız