Characteristics

Characteristics class

Açıklama özelliklerini temsil eder

public sealed class Characteristics

Özellikleri

İsimTanım
Background { get; set; }Arka planın rengini alır veya ayarlar
Border { get; set; }Kenarlığın rengini alır veya ayarlar.
Rotate { get; set; }Açıklamanın dönüşünü alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız