Characteristics

Characteristics class

Açıklama özelliklerini temsil eder

public sealed class Characteristics

Özellikleri

İsim Tanım
Background { get; set; } Arka planın rengini alır veya ayarlar
Border { get; set; } Kenarlığın rengini alır veya ayarlar.
Rotate { get; set; } Açıklamanın dönüşünü alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız