CustomExplicitDestination

CustomExplicitDestination class

Özel açık hedefi temsil eder.

public sealed class CustomExplicitDestination : ExplicitDestination

Özellikleri

İsim Tanım
Page { get; } object hedef sayfasını alır
PageNumber { get; } Hedef sayfa numarasını alır

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Sayfa numarasına dönüştürür.

Ayrıca bakınız