CustomExplicitDestination

CustomExplicitDestination class

Özel açık hedefi temsil eder.

public sealed class CustomExplicitDestination : ExplicitDestination

Özellikleri

İsimTanım
Page { get; }object hedef sayfasını alır
PageNumber { get; }Hedef sayfa numarasını alır

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Sayfa numarasına dönüştürür.

Ayrıca bakınız