Dash

Dash class

Çizgi çizgi desenini temsil eden sınıf.

public sealed class Dash

yapıcılar

İsimTanım
Dash(int, int)Dash için Oluşturucu.

Özellikleri

İsimTanım
Off { get; set; }Kısa çizgiler arasındaki boşluk uzunluğunu alır veya ayarlar.
On { get; set; }Kısa çizgi uzunluğunu alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız