Dash

Dash class

Çizgi çizgi desenini temsil eden sınıf.

public sealed class Dash

yapıcılar

İsim Tanım
Dash(int, int) Dash için Oluşturucu.

Özellikleri

İsim Tanım
Off { get; set; } Kısa çizgiler arasındaki boşluk uzunluğunu alır veya ayarlar.
On { get; set; } Kısa çizgi uzunluğunu alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız