DefaultAppearance

DefaultAppearance class

Alanın varsayılan görünümünü (yazı tipi, metin boyutu ve rengi) açıklar.

public sealed class DefaultAppearance

yapıcılar

İsimTanım
DefaultAppearance()Varsayılan Görünümün Oluşturucusu.
DefaultAppearance(Font, double, Color)Varsayılan Görünümün Oluşturucusu. Önceden oluşturulmuş yazı tipi, varsayılan yazı tipi olarak belirtilebilir.
DefaultAppearance(string, double, Color)Varsayılan Görünümün Oluşturucusu.

Özellikleri

İsimTanım
Font { get; }Metin için varsayılan olarak belirtilen yazı tipini alır.
FontName { get; set; }Varsayılan görünümde yazı tipi adını alır.
FontResourceName { get; set; }Varsayılan görünümde yazı tipi adını alır.
FontSize { get; set; }Yazı tipi boyutunu varsayılan görünümde alır.
Text { get; }Görünümü temsil eden pdf operatörlerinin listesini alır.
TextColor { get; set; }Varsayılan görünümdeki metnin rengini alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız