DocumentActionCollection

DocumentActionCollection class

Sınıfı, document ile bazı eylemlerde gerçekleştirilen eylemleri açıklar

public sealed class DocumentActionCollection

yapıcılar

İsim Tanım
DocumentActionCollection(Document) DocumentActionCollection için Oluşturucu. Pdf.Kit.Engine Document nesnesinden DocumentActionCollection nesneleri oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
AfterPrinting { get; set; } Belge yazdırıldıktan sonra gerçekleştirilecek eylem.
AfterSaving { get; set; } Belge kaydedildikten sonra gerçekleştirilecek eylemi alır veya ayarlar.
BeforeClosing { get; set; } Belge kapanışından önce gerçekleştirilecek eylemi alır veya ayarlar.
BeforePrinting { get; set; } Belge yazdırılmadan önce gerçekleştirilecek eylem.
BeforeSaving { get; set; } Belge kaydetmeden önce gerçekleştirilen eylemi alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız