DocumentActionCollection

DocumentActionCollection class

Sınıfı, document ile bazı eylemlerde gerçekleştirilen eylemleri açıklar

public sealed class DocumentActionCollection

yapıcılar

İsimTanım
DocumentActionCollection(Document)DocumentActionCollection için Oluşturucu. Pdf.Kit.Engine Document nesnesinden DocumentActionCollection nesneleri oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
AfterPrinting { get; set; }Belge yazdırıldıktan sonra gerçekleştirilecek eylem.
AfterSaving { get; set; }Belge kaydedildikten sonra gerçekleştirilecek eylemi alır veya ayarlar.
BeforeClosing { get; set; }Belge kapanışından önce gerçekleştirilecek eylemi alır veya ayarlar.
BeforePrinting { get; set; }Belge yazdırılmadan önce gerçekleştirilecek eylem.
BeforeSaving { get; set; }Belge kaydetmeden önce gerçekleştirilen eylemi alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız