ExplicitDestination

ExplicitDestination class

PDF belgesindeki açık hedefler için temel sınıfı temsil eder.

public abstract class ExplicitDestination : IAppointment

Özellikleri

İsimTanım
Page { get; }object hedef sayfasını alır
PageNumber { get; }Hedef sayfa numarasını alır

yöntemler

İsimTanım
static CreateDestination(int, ExplicitDestinationType, params double[])ExplicitDestination alt sınıflarının örneklerini oluşturur.
static CreateDestination(Page, ExplicitDestinationType, params double[])ExplicitDestination alt sınıflarının örneklerini oluşturur.
abstract ToString()ExplicitDestination nesnesinin dize gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız