ExplicitDestination

ExplicitDestination class

PDF belgesindeki açık hedefler için temel sınıfı temsil eder.

public abstract class ExplicitDestination : IAppointment

Özellikleri

İsim Tanım
Page { get; } object hedef sayfasını alır
PageNumber { get; } Hedef sayfa numarasını alır

yöntemler

İsim Tanım
static CreateDestination(int, ExplicitDestinationType, params double[]) ExplicitDestination alt sınıflarının örneklerini oluşturur.
static CreateDestination(Page, ExplicitDestinationType, params double[]) ExplicitDestination alt sınıflarının örneklerini oluşturur.
abstract ToString() ExplicitDestination nesnesinin dize gösterimini döndürür.

Ayrıca bakınız