FileIcon

FileIcon enumeration

Açıklamanın görüntülenmesinde kullanılacak bir simge.

public enum FileIcon

değerler

İsim Değer Tanım
PushPin 0 PushPin simgesi (varsayılan değer).
Graph 1 Grafik simgesi.
Paperclip 2 Ataç simgesi.
Tag 3 Bu etiket simgesidir.

Ayrıca bakınız