FileIcon

FileIcon enumeration

Açıklamanın görüntülenmesinde kullanılacak bir simge.

public enum FileIcon

değerler

İsimDeğerTanım
PushPin0PushPin simgesi (varsayılan değer).
Graph1Grafik simgesi.
Paperclip2Ataç simgesi.
Tag3Bu etiket simgesidir.

Ayrıca bakınız