FitBExplicitDestination

FitBExplicitDestination class

Sayfayı, sınırlayıcı kutusunu hem yatay hem de dikey olarak tamamen pencereye sığdırmaya yetecek kadar büyütülmüş olarak görüntüleyen açık hedefi temsil eder. Gerekli yatay ve dikey büyütme faktörleri farklıysa, pencere içindeki sınırlayıcı kutuyu diğer boyutta ortalayarak ikisinden daha küçük olanı kullanın.

public sealed class FitBExplicitDestination : ExplicitDestination

yapıcılar

İsim Tanım
FitBExplicitDestination(int) Uzak açık hedef oluşturur.
FitBExplicitDestination(Page) Yerel açık hedef oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
Page { get; } object hedef sayfasını alır
PageNumber { get; } Hedef sayfa numarasını alır

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Nesne durumunu dize değerine dönüştürür. Örnek: “1 FitB”.

Ayrıca bakınız