FitBHExplicitDestination

FitBHExplicitDestination class

Sayfayı dikey koordinat üst kısmı pencerenin üst kenarında konumlanmış ve sayfanın içeriğini pencere içindeki sınırlayıcı kutusunun tüm genişliğine sığacak kadar büyütülmüş olarak görüntüleyen açık hedefi temsil eder. top için boş bir değer, o parametrenin geçerli değerinin değişmeden tutulacağını belirtir.

public sealed class FitBHExplicitDestination : ExplicitDestination

yapıcılar

İsimTanım
FitBHExplicitDestination(int, double)Uzak açık hedef oluşturur.
FitBHExplicitDestination(Page, double)Yerel açık hedef oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
Page { get; }object hedef sayfasını alır
PageNumber { get; }Hedef sayfa numarasını alır
Top { get; }Pencerenin üst kenarında konumlandırılmış dikey koordinat üstünü alır.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Nesne durumunu dize değerine dönüştürür. Örnek: “1 FitBH 100”.

Ayrıca bakınız