FitBVExplicitDestination

FitBVExplicitDestination class

Sayfayı yatay koordinat sol pencerenin sol kenarında konumlanmış ve sayfanın içeriğini pencere içindeki sınırlayıcı kutusunun tüm yüksekliğine sığacak kadar büyütülmüş olarak görüntüleyen açık hedefi temsil eder. left için boş bir değer, o parametrenin geçerli değerinin değişmeden tutulacağını belirtir.

public sealed class FitBVExplicitDestination : ExplicitDestination

yapıcılar

İsimTanım
FitBVExplicitDestination(int, double)Uzak açık hedef oluşturur.
FitBVExplicitDestination(Page, double)Yerel açık hedef oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
Left { get; }Pencerenin sol kenarında bulunan yatay koordinatı alır.
Page { get; }object hedef sayfasını alır
PageNumber { get; }Hedef sayfa numarasını alır

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Nesne durumunu dize değerine dönüştürür. Örnek: “1 FitBV 100”.

Ayrıca bakınız