FitExplicitDestination

FitExplicitDestination class

Sayfayı, tüm sayfayı hem yatay hem de dikey olarak sığdırmaya yetecek kadar büyütülmüş olarak gösteren açık hedefi temsil eder. Gerekli yatay ve dikey büyütme faktörleri farklıysa, ikisinden küçüğünü kullanın, sayfayı diğer boyutta pencerenin içinde ortalayın.

public sealed class FitExplicitDestination : ExplicitDestination

yapıcılar

İsim Tanım
FitExplicitDestination(int) Uzak açık hedef oluşturur.
FitExplicitDestination(Page) Yerel açık hedef oluşturur.

Özellikleri

İsim Tanım
Page { get; } object hedef sayfasını alır
PageNumber { get; } Hedef sayfa numarasını alır

yöntemler

İsim Tanım
override ToString() Nesne durumunu dize değerine dönüştürür. Örnek: “1 Sığdır”.

Ayrıca bakınız