FitHExplicitDestination

FitHExplicitDestination class

Sayfayı dikey koordinat üst kısmı pencerenin üst kenarına yerleştirilmiş ve sayfanın içeriği pencere içindeki sayfanın tüm genişliğine sığacak kadar büyütülmüş olarak görüntüleyen açık hedefi temsil eder. top için boş bir değer, o parametrenin geçerli değerinin değişmeden tutulacağını belirtir.

public sealed class FitHExplicitDestination : ExplicitDestination

yapıcılar

İsimTanım
FitHExplicitDestination(int, double)Uzak açık hedef oluşturur.
FitHExplicitDestination(Page, double)Yerel açık hedef oluşturur.

Özellikleri

İsimTanım
Page { get; }object hedef sayfasını alır
PageNumber { get; }Hedef sayfa numarasını alır
Top { get; }Pencerenin üst kenarında konumlandırılmış dikey koordinat üstünü alır.

yöntemler

İsimTanım
override ToString()Nesne durumunu dize değerine dönüştürür. Örnek: “1 FitH 100”.

Ayrıca bakınız